İŞ ADAYLARI BİLGİLENDİRME NOTU

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. İşbu Bilgilendirme Notu, Akcan Holding ve iştiraklerine bağlı şubelerde ("Şirket") yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, paylaştığımız, kaydettiğimiz, kullandığımız ve koruduğumuza ilişkin açıklamalar içermektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz Şirket'e yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla ve başvurunuz başarılı bulunduğu takdirde de iş ilişkiniz kapsamında işlenebilecektir. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz; güncel maaş bilgisi ve medeni durum, e-devlet üzerinden alarak rızanızla bilgi vermek amacı ile teslim ettiğiniz; SGK 4A hizmet dökümünüz, adınıza kayıtlı dava/icra dosyaları ve e-nabız üzerinden bilgi vermek amacı ile teslim ettiğiniz sağlık verileriniz de dâhil olmak üzere başvuru formunda sağlamış olduğunuz bilgiler ile sizin hakkınızda toplayabileceğimiz diğer bilgiler, Şirket'te işe alınmaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmek üzere referans gösterdiğiniz kişilerden toplayabileceğimiz bilgiler gibi verilerdir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

İş başvurunuz kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şirket;

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 
kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, 

amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür

Haklarınız

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket'in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK'nın 11. maddesinde bulunan haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak İnsan Kaynakları Birimi’ne iletebilirsiniz.

Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişi hakkında bize bilgi sağladığınız takdirde (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişinin, KVKK kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Verileriniz, iş başvurunuz sonucunda bizimle çalışmaya başlamasanız dahi yine KVKK'daki yükümlülüklere ve sınırlamalara tabi olarak ileride açılabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere Şirket tarafından tutulabilecektir. Eğer verilerinizin bu amaçla tutulmasını istemiyorsanız, lütfen basvuru@akcanlar.com.tr adresine talebinizi iletiniz.

Kişisel verilerimin ve hassas kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması konusunda bilgilendirildim ve onay veriyorum.

Ad- Soyad:                                                   İmza :                  Tarih:  

İş Adayları Bilgilendirme Metnini İndirmek için Tıklayın