Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi, ifade eder.

Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş.. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm ilgili kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş.  olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: 0018000009300012 Mersis numaralı, şirket merkezi Başpınar Organize Sanayi Bölgesi Girişi Şehitkamil / Gaziantep adresinde bulunan Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş.’dir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize örnek olarak:

Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, kimlik bilgileri, fatura, teslimat adresleri, internet sitemize ulaşmak için kullandığınız IP adresiniz, kullanıcı adı ve parolanız, kredi/banka kartı numaranız ve son kullanma tarihi ile güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri, internet sitemizde kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz, kullandığınız internet tarayıcısı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileriniz, işletim sisteminiz, sizi internet sitemize ulaşmayı sağlayan internet sitelerinin bilgileri ve alışveriş geçmişiniz, ikamet ettiğiniz il ve ilçe, mesleğiniz gibi bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Bu bilgiler haricinde, mağazalarımıza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla işlenmektedir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verilerinizdir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verilerinizdir.

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata ve zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise Kişisel Veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.

Ayrıca, ticari faaliyetimiz kapsamında temin edilen kişisel verileriniz; siparişlerin işleme konulması, ödeme ve talep edilen hizmetlerin sağlanması, istatistiksel çıkarımlar elde edilmesi, iletişim analizlerinin oluşturulması, pazar araştırması yapılması, dönemsel kampanya çalışmalarının yürütülmesi, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler, programlar, hizmet ve ilgili ürün tanıtımı, anketler ile birlikte diğer teklifler hakkında bilgilendirme yapılması ve bunlara katılımın organize edilmesi, internet sitesinin kullanımına ilişkin analiz yapılması, müşteri sorularının cevaplanması, hukuki yükümlülüklerin ifası, remi mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi, tabi olunan endüstriyel standartlara uyulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde

5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca mevcut  programlarımız  ve  üyeliklerimiz,  üyelerine  özel  avantajlar  sunduğundan,program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek adına programlara dahil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Ayrıca bu açık rızaya istinaden internet reklamcılığı, Targeting, Re-targeting, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması CRM çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi; hediye ve promosyon gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, Targeting, Re- targeting ve Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş..’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi Veri Sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş..’nin topladığı kişisel verileri, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile, Bankalararası Kart Merkezi ile, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş.kendisi adına siparişleri yerine getirmek, paketleri teslim etmek, müşteri hizmetleri sağlamak, posta veya e-posta göndermek, kredi kartı ödemelerini gerçekleştirmek ve benzeri yardımcı işler için aracı kurumlar ile işbirliği yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için KVKK’ya uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler’iniz, Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş.. tarafından; web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş..’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla çeşitli yöntemlerle, özellikle de şirket içi ağlarla, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca İlgili Kişi sıfatıyla Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş.’ne başvurarak;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, “……………………………….” e- posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile aşağıda belirtilen adrese elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş. tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Akcanlar Petrol Ürünleri Tic. Ve San. A.Ş. tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Başpınar Organize Sanayi Bölgesi Şehitkamil / Gaziantep adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.